MATTI-kuntoutusmallin kuvaus

Kuntoutusmallin taustaa

MATTI-kuntoutusmalli perustuu yhdysvaltalaisen professori Dawn Velliganin kehittämään CAT-harjoitusohjelmaan (Cognitive Adaptation Training). CAT on osoittautunut tehokkaaksi skitsofreniaa sairastavien kuntoutumisen ja itsenäisen asumisen tukimuodoksi Yhdysvalloissa. Maaliskuussa 2012 kolme Kellokosken sairaalan (HUS:n Hyvinkään sairaanhoitoalue) työntekijää kävivät Texasin San Antoniossa tutustumassa CAT-harjoitusohjelmaan.

Ensimmäinen CAT/MATTI-koulutus Suomessa oli toukokuussa 2012 Kellokosken sairaalassa, jolloin koulutettiin 21 henkilöä CAT/MATTI-kuntoutusmallin käyttöön. Kouluttajina toimivat mm. CAT-harjoitusohjelman kehittäjä professori Dawn Velligan (UT Health Science Center, San Antonio, USA) sekä Piotr Quee (University of Groningen, Alankomaat). Syyskuussa 2015 järjestettiin toinen MATTI-koulutus. Myös ensimmäiset suomalaiset MATTI-kouluttajat ovat valmistuneet.

Kuntoutuksen suunnittelu ja toteuttaminen

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti asuinympäristön, toiminnallisuuden tason ja käyttäytymistyypin (aloitteeton, estoton, sekamuotoinen) mukaan seuraavien arvioiden/kartoitusten perusteella:

Toiminnanohjauksen testit: WCTS-Nelsonin modifikaatio (Wisconsinin valintatesti) ja CLF (sanasujuvuus)
Käyttäytymisen tyypin mittaaminen havainnoinnin perusteella: FrSBe (Frontal systems behavior scale) -testi
Asuinympäristön ja toimintakyvyn kartoitus: EFA (Environmental and Functional Assessment)

Asuinympäristön ja toimintakyvyn kartoituksen (EFA) perusteella täytetään ongelmien kartoituslomake (Specific Problem Form). Kuntoutujan kanssa sovitaan yhdessä 2-4 ongelmakohtaa, jotka ensisijaisesti muodostavat kuntoutuksen painopistealueet. Painopistealueita lisätään kuntoutuksen edetessä. Kuntoutusta toteutetaan kuntoutujan kotona, jossa sama MATTI-kuntouttaja käy yhdeksän kuukauden ajan, ainakin kerran viikossa. MATTI-kuntoutuksen jälkeen omaksuttuja toimintatapoja jatketaan tavanomaisessa kotikuntoutuksessa. Kuntoutuksen apuna käytetään käsikirjaa, jossa on kuvattu yksityiskohtaiset toimintaehdotukset kuntoutujan käyttäytymistyypin ja toiminnallisuuden tason mukaan.

Ulkomaalaista kirjallisuutta CAT/MATTI-mallista

Yhdysvaltalaisia tutkimuksia

Velligan DI, Tai S, Roberts DL, Maples-Aguilar N, Brown M, Mintz J, Turkington D. A randomized controlled trial comparing cognitive behavior therapy, cognitive adaptation training, their combination and treatment as usual in chronic schizophrenia. Schizophr Bull. 2015 May;41(3):597-603

Fredrick MM, Mintz J, Roberts DL, Maples NJ, Sarkar S, Li X, Velligan DI. Is cognitive adaptation training (CAT) compensatory, restorative, or both? Schizophr Res. 2015 Aug;166(1-3):290-6

Velligan DI, Mueller J, Wang M, Dicocco M, Diamond PM, Maples NJ, Davis B. Use of environmental supports among patients with schizophrenia. Psychiatr Serv. 2006 Feb;57(2):219-24.

Velligan DI, Bow-Thomas CC. Two case studies of cognitive adaptation training for outpatients with schizophrenia. Psychiatr Serv. 2000 Jan;51(1):25-9.

Tanskalainen tutkimus

Hansen JP, Østergaard B, Nordentoft M, Hounsgaard L. Cognitive adaptation training combined with assertive community treatment: a randomised longitudinal trial. Schizophr Res. 2012 Mar;135(1-3):105-11.

Alankomaalaisia tutkimuksia

Quee PJ, Stiekema AP, Wigman JT, Schneider H, van der Meer L, Maples NJ, van den Heuvel ER, Velligan DI, Bruggeman R. Improving functional outcomes for schizophrenia patients in the Netherlands using Cognitive Adaptation Training as a nursing intervention - A pilot study. Schizophr Res. 2014 Sep;158(1-3):120-5.

Quee PJ, Schneider H, van Slogteren S, Wiersma D, Bruggeman R, Velligan DI. Cognitive adaptation training provided to chronically hospitalized patients with schizophrenia in the Netherlands: two case reports. Case Rep Psychiatry. 2012;2012:596162

Kanadalainen tutkimus

Kidd SA, Herman Y, Barbic S, Ganguli R, George TP, Hassan S, McKenzie K, Maples N, Velligan D. Testing a modification of cognitive adaptation training: streamlining the model for broader implementation. Schizophr Res. 2014 Jun;156(1):46-50.