MATTI-kuntoutusmallin arviointitutkimus

MATTI-kuntoutusmallin hyötyjä ja tehokkuutta tutkitaan arviointitutkimuksessa. Pilottitutkimus tehtiin vuonna 2013 ja varsinainen arviointitutkimus on alkanut vuonna 2014. Arviointitutkimuksessa on mukana HUS:n Hyvinkään sairaanhoitoalue. Järvenpään, Tuusulan ja Nurmijärven kunnat aloittivat MATTI-kuntoutusmallin arviointitutkimuksen keväällä 2014. Myöhemmin mukaan ovat tulleet Peijaksen ja Jorvin alueet.

Tutkimuksen tavoitteet

arvioida MATTI-kuntoutusmallin vaikutusta skitsofreniaa sairastavien elämänlaatuun sekä koettuun hoitoon sisältyvään pakkoon
tutkia, miten MATTI-kuntoutusmalli vaikuttaa skitsofreniaa sairastavien toimintakykyyn ja itsenäiseen asumiseen
määrittää kuntoutusmallin kustannukset ja tehokkuus verrattuna tavanomaiseen skitsofreniaa sairastavien avohoitoon
arvioida SOFI-haastattelun (Schizophrenia Outcomes Functioning Interview) toimivuutta skitsofreniaa sairastavien toimintakyvyn mittauksessa

Arviointitutkimuksen sisältö

Kuntoutujille tehtävät alkuarviot

perustiedot (ikä, siviilisääty, aikaisempi hoitohistoria)
psyykkinen vointi (BPRS-SANS, Calgary Depression Scale, AUDIT, DAST)
fyysinen vointi (paino, pituus, vyötärönympärys, laboratoriokokeet)
toimintakyky (SOFI, SOFAS, GAF, fyysinen toimintakyky: käden puristusvoimatesti ja tuolilta nousu -testi)
elämänlaatu (15-D, arvio otteesta elämän päämääriin)
hoitosuhteen laatu (Working Alliance Inventory)
MATTI-manuaalin mukaiset arviot
lisäksi lasketaan psykiatriset ja somaattiset sairaalahoitopäivät ja avohoidon käynnit. Myös henkilökunnan ja kunta-asiakkaan tyytyväisyys projektiin kysytään ja tehdään arvio projektin kuluista potilasta kohden.

Tuloksia arvioidaan neljän ja yhdeksän kuukauden kuluttua kuntoutuksen aloittamisesta ja mallia kehitetään saatujen kokemusten perusteella.

SOFI-haastattelu

SOFI (Schizophrenia Objective Functioning Instrument) on skitsofrenian objektiivinen toimintakyvyn mittari. Mittarin käyttämistä varten kerätään tietoa haastattelemalla potilas ja hänen toimintakykynsä tunteva tiedonantaja, esimerkiksi omainen tai hoitaja. Lisäksi tietolähteenä voidaan käyttää potilaan sairauskertomusta. SOFI-haastattelun apuna on lomake, joka sisältää avoimia kysymyksiä. Kysymyksiä seuraavat suljetut arviointiasteikot. Potilasta tai tiedonantajaa ei pyydetä tekemään arviointia, vaan arviot tekee haastattelija.

SOFI-mittarin avulla toimintakykyä arvioidaan neljässä luokassa

lenkki
asumistilanne
päivittäisen elämisen välineelliset aktiviteetit (itsestä huolehtiminen, kotityöt, hoidon noudattaminen, rahanhallinta- ja suunnittelutaidot, matkustaminen, vapaa-aika)
tuottavat toiminnot (työ, vapaaehtoistyö, koulutus, lapsista huolehtiminen)
sosiaalinen/virkistystoiminta

SOFI-haastattelu (412 kb) pdf

Kleinman,Leah ym. (2009) Development and psychometric performance of the schizophrenia objective functioning instrument: An interview administered measure of function. Schizophrenia Research 107, 275-285