Toimintakyky skitsofreniassa

ovi

Skitsofreniaan, kuten useisiin pitkäkestoisiin psykooseihin, liittyy usein jo nuoruudessa toimintakyvyn heikkenemistä. Skitsofreniaan sairastuvien liikkumiskykyä, muun muassa kävelyä ja portaissa liikkumista on tutkittu aika vähän. Terveys 2000 -tutkimuksessa todettiin, että skitsofrenian yhteys liikkumiskykyvaikeuksiin on merkitsevä myös elämäntapatekijöiden ja fyysisten kroonisten sairauksien huomioon ottamisen jälkeen. Myös lähi- ja kaukonäkö sekä käden puristusvoima ovat skitsofreniaa sairastavilla huomattavasti heikommat kuin yleisväestössä. Näitä fyysisen toimintakyvyn osa-alueita tarvitaan arkielämässä suoriutumisessa.

Kognitiiviset häiriöt ovat tiedon käsittelyn, kuten ajattelun tai muistin toimintahäiriöitä ja voivat johtaa ongelmiin psyykkisessä, sosiaalisessa ja fyysisessä toimintakyvyssä. Ne vaikeuttavat arkielämän toimintakykyä ja heikentävät sosiaalista pärjäämistä, kuntoutumista ja elämänlaatua. Tavallinen arkielämä, kuten kotitöiden tekeminen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen voi olla hankalaa.

Yleensä ihminen haluaa asua niin omatoimisesti kuin mahdollista, oman tilansa herrana. Myös vaikeaa mielenterveyshäiriötä sairastava voi asua itsenäisesti. Vapaus vaatii myös vastuuta. Silloin on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan kotona ja sosiaalisissa kanssakäymisissä kodin ulkopuolella. On tärkeä tietää, että itsenäiseen asumiseen ja kodin ulkopuolella toimimiseen on tarjolla tukea.

Kirjallisuutta

Functional Limitations and Quality of Life in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders
Satu Viertiö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011.
Psykoosiin sairastuneilla toimintakyvyn lasku alkaa usein jo nuorena (1958 kb) pdf
Satu Viertiö. Kansanterveys-lehti, 2008.
Kognitiiviset toiminnot vaikeissa psykoottisissa häiriöissä (146 kb) pdf
Annamari Tuulio-Henriksson. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2014.
Neuropsykologia skitsofrenian tutkimuksessa ja hoidossa
Tuula Ilonen, Jouko Lönnqvist, Tiia Pirkola ja Annamari Tuulio-Henriksson.
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2016.